GDPR приложение С shopthico GDPR приложението, онлайн магазинът Ви ще отговаря на Общият регламент относно защитата на данните - GDPR

GDPR приложение С shopthico GDPR приложението, онлайн магазинът Ви ще отговаря на Общият регламент относно защитата на данните - GDPR

GDPR страници

GDPR страници

Подготвили сме необходимите текстови страници, които магазинът Ви трябва да има - Политика за поверителност, Декларация за лични данни и др.

Cookie и други настройки

Cookie и други настройки

Ще получите всички допълнителни функционалности: Попъп с cookie настройки Както и всички необходими раздели за Вашите клиенти: Право на преносимост на данните Достъп до лична информация Право на изтриване

Cookie и други настройки
Попъп с cookie настройки