Общи условия за поверителност

Основна информация за Общия регламент за защита на личните данни

След четири години подготовка и разискване GDPR (Общ регламент за защита на данните) бе окончателно одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г. Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г.

Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) заменя Директивата за защита на данните 95/46 / EО и има за цел да хармонизира законите за неприкосновеността на личните данни в цяла Европа и така да прекрати зловредната практика за намеса в личния живот на гражданите на ЕС и промяна на начина, по който организациите в региона използват тази информация. Основните членове на GDPR, както и информация за въздействието върху бизнеса, могат да бъдат намерени на този сайт : https://www.eugdpr.org/

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, свързани с достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи, „Шоптико ООД“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „Шоптико“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : BG205461996

Седалище и адрес на управление: гр. София 1113 р-н Изгрев Тинтява No 15-17 Техноцентър Нютон

Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция: гр. София 1680 р-н Витоша бул. България 98, вх. Д. ет.1, офис 1 & 2

E-mail: support@shoptico.com

Телефон.: +359 884 533 205;

„Шоптико“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Шоптико“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани с достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Шоптико“ ООД;

За целите на легитимния интерес на „Шоптико“ ООД.

(2) „Шоптико“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Шоптико“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Шоптико“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

регистрация на участник в събитие, организирано от „Шоптико“ ООД;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.

подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

предоставяне на техническа поддръжка;

(2) „Шоптико“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Шоптико“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Шоптико“ ООД?

Чл. 3. (1) „Шоптико“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и свързани с достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи;

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри и изтичащи услуги;

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) „Шоптико“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, интернет адрес на магазин)

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за тестване на услугата, предоставяна от „Шоптико“ ООД;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия, между „Шоптико“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.

Други данни, които „Шоптико“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, „Шоптико“ ООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата.

Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) „Шоптико“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Шоптико“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Шоптико“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на услугата, предоставяна от „Шоптико“ ООД. След изтичането на този срок, „Шоптико“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Шоптико“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, с оглед легитимни интереси на „Шоптико“ ООД или друго.

(3) „Шоптико“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на услугата, предоставяна от „Шоптико“ ООД.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Шоптико“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни трети страни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Шоптико“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети страни или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Шоптико“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено по мейл на email адрес: support@shoptico.com

(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Шоптико“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Шоптико“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Шоптико“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „Шоптико“ ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Шоптико“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Шоптико“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Шоптико“ ООД;

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Шоптико“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до „Шоптико“ ООД чрез email, както и да удостоверите своята идентичност с лицето, за което се отнасят данните, изпращайки email от същия email, регистриран в профила Ви.

(4) „Шоптико“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Шоптико“ ООДда ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Шоптико“ ООД да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

„Шоптико“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Шоптико“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Шоптико“ ООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Шоптико“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Шоптико“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Шоптико“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Шоптико“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Шоптико“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Шоптико“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.

Други разпоредби

Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 17(1). Когато възлагате на „Шоптико“ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Шоптико“ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „Шоптико“ ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Шоптико“ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Шоптико“ ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Шоптико“ ООД в този случай се ограничава до предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

* * *

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 0884533205 или на мейл support@shoptico.com

Какво представляват „бисквитките” и по какъв начин ги използваме?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на посетителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който посетителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на посетителя и подобряване на функционалността на сайта и работата с него. Чрез тази информация посетителите на уеб сайта не могат да бъдат идентифицирани лично.

Тази информация най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата

(например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията.

За да получите повече информация отностно бисквитките, моля посетете: http://www.allaboutcookies.org/

Колко време се пази информацията?

Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години.

Управление и изтриване на бисквитките

Уеб сайтът предоставя възможност посетителите да приемат или откажат бисквитките чрез избиране на: Приемам бисквитките или Отказвам бисквитките.

Възможностите за управление, включително и за изтриване на бисквитки са налични в използвания от посетителя браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, като в повечето случаи се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“. Също така, посетителят има възможност да се запознае и с менюто за помощ на използвания от него браузър. За деактивиране на анализиращите бисквитки и спиране на Google Analytics от събиране на информация е необходимо да се свали add-on за деактивиране на Google Analytics. По-подробна информация за управлението на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следните адреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com.

Посетителите също имат възможност да изтрият всички бисквитки, които са запазени на устройството. По-подробна информация за изтриването на бисквитките за

различните видове браузъри е налична на следния адрес: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex

Посетителите следва да имат предвид, че ограничаването и изтриването на бисквитките могат да се отразят върху някои от функциите на уеб сайта.

Промени в политиката относно бисквитките

Тази Политика относно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика относно бисквитките и ще бъде в сила от датата на публикуване.